Продукти та послуги

Сервіс FREDO об'єднує в собі два модуля "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен", що дає можливість здавати звітність, реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, обмінюватися актами, рахунками та іншими первинними документами, не використовуючи при цьому додаткові транзитні файли або обробки.

 

«FREDO Звіт» - система, що дозволяє здавати електронну звітність в різні контролюючі органи, такі як державна фіскальна служба, державна служба статистики та ін. Даний сервіс дозволяє реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в ЄРПН та обмінюватися ними з контрагентами.

«FREDO Звіт» надається без оплати в складі підписки ІТС ПРОФ на програму «1С Підприємство 8».

«FREDO Звіт» володіє наступними функціями:

 • накладення на документи кваліфікованого електронного підпису;

 • шифрування документів на сертифікат відкритого ключа контрагента;

 • створення і здача звітності в різні контролюючі органи;

 • отримання квитанцій про доставку і здачу звітів;

 • перевірка документа на наявність помилок за допомогою вбудованих алгоритмів перевірок;

 • друк і збереження документа на електронний носій;

 • реєстрація та перевірка реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН;

 • обмін податковою документацією з контрагентами;

 • Робота з кваліфікованими електронними підписами всіх основних АЦСК (АЦСК "Україна", АЦСК "ІДД ДФС", АЦСК "Masterkey", АЦСК - Приват Банк, АЦСК органів юстиції України та ін.);

 • Інтеграція «FREDO Звіт» з обліковою системою «1С:Підприємство 8» дозволяє передавати дані без створення додаткових файлів експорту (безпосередньо при натисканні в «FREDO Звіт» кнопки «Заповнити»)

«FREDO ДокМен» - модуль програми FREDO, який дозволяє обмінюватися первинною документацією між контрагентами в електронними вигляді. Вартість даного компонента становить 612 грн на рік.

Сервіс «FREDO ДокМен» володіє наступними функціональними можливості:
 • створення первинної документації безпосередньо в програмі FREDO за наявними в ній шаблонами;
 • вивантаження первинної документації з системи автоматизації бізнесу «1С Підприємство 8» в сервіс «FREDO ДокМен» за допомогою натискання однієї кнопки «Заповнити»;
 • підписання, шифрування і відправка документів контрагентам, по прямому з'єднанню, за допомогою поштового з'єднанням через платформу "ПТАХ" або електронною поштою;
 • отримання первинної документації від контрагентів;
 • завантаження документів з сервісу "FREDO ДокМен" в систему автоматизації бізнесу «1С Підприємство 8» без використання додаткових експортних файлів і обробок.
 • пакетна робота з документами;
 • робота з КЕП всіх основних АЦСК;
 • наявність функції «Довільний Підписання» - можливість імпорту в програму файлів будь-якого формату для підписання КЕП та відправки на довільні електронні адреси або підписання та шифрування файлів будь-якого формату і відправка їх контрагентам, які використовують «FREDO ДокМен», M.E.Doc і Сота

Для організацій / приватних підприємців, які ведуть облік за допомогу програми, на яку оформлений договір на супровід ІТС, надається можливість оформлення додаткової підписки на сервіс «FREDO Звіт»

Додаткова підписка на сервіс «FREDO Звіт» може бути оформлена тільки на термін до закінчення дії основної підписки. Вартість підписки розраховується виходячи з строку дії основної підписки і її вартості для додаткового юридичної або фізичної особи за один місяць.